ΡΟΔΟΣ
η κόρη του ΗΛΙΟΥΡΟΔΟΣ = ΡΟΗ + ΔΥΝΑΜΙΣ
ΡΑ  ΔΙΑΣ - Ρ + ΟΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΤΟΠΟΙ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ
ΡΟΔΟΣ και 7